Tarubee tarjoaa

Tutkimuksia

Jäsentutkimuksia, henkilöstötutkimuksia, lukijatutkimuksia, sidosryhmätutkimuksia, laajoja kyselytutkimuksia; erityisaloina hyvinvointi, toimeentulo, sosiaaliturva ja -palvelut.

Viestintää

Lehtijutut ja muut tekstisisällöt, tiedotteet, kokonaiset julkaisut ja julkaisujen päivittäminen, viestinnän suunnittelu, sidosryhmäviestintä

Tarubee on tutkinut esimerkiksi vammaisten nuorten itsenäistymistä kunnallisten palvelujen kehikossa, opiskelijoiden toimeentuloa, asumista ja asennoitumista opintoetuuksiin, analysoinut IT – ja sovelluspalvelualan toimijoilta ja asiakkailta kerättyä markkinatutkimusdataa sekä työstänyt taulukoita ja kuvioita asuntokauppatilastojen pohjalta.

Tarubee on kirjoittanut muun muassa terveydenhuollon digitalisoitumisesta, sote-uudistuksesta, kuntien palvelurakenteen muutoksista, suomalaisista terveysteknologiayrityksistä, nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä, yrittäjien työterveyshuollosta, matkavakuutusten ongelmista ja asuntojen kosteusvaurioista.

Tarubee toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden tutkimusyritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Työt tehdään aina yhteistyönä asiakkaan kanssa

Ota yhteyttä