Tarubee tarjoaa

  • Jäsentutkimuksia, henkilöstötutkimuksia, lukijatutkimuksia, sidosryhmätutkimuksia…
  • Laajoja kyselytutkimuksia, erityisaloina hyvinvointi, toimeentulo, sosiaaliturva ja -palvelut
  • Tilastollisten aineistojen käsittelyä, tutkimusgrafiikkaa
  • Tutkimuskonsultointia
  • Lehtijuttuja, viestintäpalveluita

Ota yhteyttä!

Tarubee on tutkinut esimerkiksi vammaisten nuorten itsenäistymistä kunnallisten palvelujen kehikossa, opiskelijoiden toimeentuloa, asumista ja asennoitumista opintoetuuksiin, analysoinut IT – ja sovelluspalvelualan toimijoilta ja asiakkailta kerättyä markkinatutkimusdataa sekä työstänyt taulukoita ja kuvioita asuntokauppatilastojen pohjalta. Lue lisää…

Tarubee on kirjoittanut muun muassa terveydenhuollon digitalisoitumisesta, sote-uudistuksesta, kuntien palvelurakenteen muutoksista, suomalaisista terveysteknologiayrityksistä, nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä, yrittäjien työterveyshuollosta, matkavakuutusten ongelmista ja asuntojen kosteusvaurioista. Lue lisää…

Tarubee toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden tutkimusyritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Työt tehdään aina yhteistyönä asiakkaan kanssa. Lue lisää…